Drvenik | Hrvatska | My travel

Smještaj

Hotel Bella Vista

Hotel Bella Vista

Hotel Bella Vista nalazi se u zaljevu u Drveniku u blizini Crkve Sv. Jere.