Hrvatsko zagorje | Hrvatska | My travel

Ponude


Smještaj


Hotel Villa Magdalena

Hotel Villa Magdalena

Mali, ekskluzivni hotel u Krapinskim Toplicama, jedinstvene lokacije za opuštanje, wellness i vrhunski gastronomski doživljaj.