Princess Cruises | Destinacije | My travel

Destinacije → Princess Cruises

Princess Cruises

Princess Cruises je jedno od najpoznatijih imena u svijetu krstarenja u Sjevernoj Americi. U svojoj floti ima 17 brodova koji plove na 115
različitih putovanja u preko 350 destinacija širom svijeta.

Odredišta


Crown Princess

Crown Princess

Crown Princess jedan je od najvećih brodova u kompaniji.


Diamond Princess

Diamond Princess

Diamond Princess, jedan je od dva broda kompanije Princess koji je izgrađen u Japanu, pa stoga ne čudi što se ovaj dragulj često može vidjeti kako jedri na najegzotičnijim destinacijama.